Въпроси от C++ интервюта

Искате висока заплата. Трябва да можете да отговорите поне на 90 от тези 100 въпроса, които подготвихме за вас. Очаквайте скоро и отговорите на въпросите. Повечето от въпросите изискват пълен и точен отговор, което изисква време. Имайте търпение ние работим за вас.
 1.  Каква е разликата между обект и клас? Отговор
 2.  Каква е разликата между клас и структура? Отговор
 3.  Какво е абстрактен клас? Отговор
 4.  Какво е обект? Отговор
 5.  Какво е локален клас? Отговор
 6.  Каква е разликата между обект и инстанция? Отговор
 7.  Какво е вложен клас и безименен клас? Отговор
 8.  Какво е член функция? Отговор
 9.  Какво е полиморфизъм? Отговор
 10.  Какви са ползите от наследяването? Отговор
 11.  Какво представлява капсулирането? Отговор
 12.  Какво е консруктор? Отговор
 13.  Какво е деструктор? Отговор
 14.  Каква е разликата между член функция и конструктор? Отговор
 15.  Кога се изпълняват консрукторите и деструкторите? Отговор
 16.  Какво е inline функция? Какви са неините предимства и недостатъци? Отговор
 17.  За да може да бъде присвоен един обект на друг, на какво условие трябва да отговаря този обект? Отговор
 18.  Може ли адреса на обект да бъде предаден на функция като аргумент? Отговор
 19.  Какви проблеми могат да възникнат при предаването на обект като параметър на функция? Отговор
 20.  Какви проблеми могат да възникнат при връщането на обект като резултат от функция? Отговор
 21.  Какво е приятелска функция? Отговор
 22.  Какво представлява указателя this? Отговор
 23.  Какво е псевдоним? Отговор
 24.  Какви са основните форми за употреба на new и delete? Отговор
 25.  Как се дефинира конструктор за копие? Отговор
 26.  Защо са необходими конструктори за копие? Отговор
 27.  Кога се извиква конструктура за копие? Отговор
 28.  Какво представляват и как се дефинират подразбиращите се аргументи? Отговор
 29.  Как се получава двусмисленост при дефинирането на функции? Отговор
 30.  За какво служи ключовата дума overload? Отговор
 31.  Как се дефинира указател към предефинирана функция? Отговор
 32.  Как се предефинират операторите << и >>? Отговор
 33.  Как се предефинират операторите ++ и -- в префиксна форма. Отговор
 34.  По какво се различават приятелските операторни функции от операторните член функции? Отговор
 35.  Може ли operator=() да бъде приятелска функция? Отговор
 36.  Може ли конструктора и деструктора да бъдат виртуални? Отговор
 37.  Каква е разликата между delete и delete[]? Отговор
 38.  Каква е разликата между макросите и inline функциите? Отговор
 39.  Какво е public, protected и private? Отговор
 40.  Какво е виртуален конструктор/деструктор? Отговор
 41.  Какво значение има ключовата дума virtual в дефиницията на метод? Отговор
 42.  Какво значението на extern в декларацията на функцията? Отговор
 43.  Каква е разликата между realoc() и free()? Отговор
 44.  Какво е конструктор за преобразуване? Отговор
 45.  Може ли да бъде написан клас, който неможе да бъде наследен? Отговор
 46.  Какво е RTTI? Отговор
 47.  За какво се използва volatile? Отговор
 48.  Какви са предимствата и недостатъците на наследяването? Отговор
 49.  Каква е употребата на виртуалните деструктори? Отговор
 50.  Подържа ли C++ множественно наследяване? Отговор
 51.  Кога трябва да се използва множественно наследяване? Отговор
 52.  Могат ли да бъдат достъпени private членовете на базовия клас от наследника? Отговор
 53.  Какво се случва когато един private член се наследи като public? Отговор
 54.  Какво се случва когато един private член се наследи като protected? Отговор
 55.  Защо е неободима категорията protected? Отговор
 56.  Ако един клас наследи друг кога се извикват конструкторите на тези класове? Отговор
 57.  Ако един клас наследи друг кога се извикват деструкторите на тези класове? Отговор
 58.  Какви са предимствата от използването на входно/изходната система на C++ в сравнение с тази на C? Отговор
 59.  Кой функции дават информация за състоянието на входно/изходната система? Отговор
 60.  Какво ще стане ако се изтрие указателя this? Отговор
 61.  Когато един оператор е предефиниран губи ли той някой от оригиналните си функционални възможности? Отговор
 62.  Може ли да бъде променен приоритета на един оператор? Отговор
 63.  Може ли да бъде променен броя на операндите на оператор? Отговор
 64.  Защо не могат да се създават обекти от абстрактни класове? Отговор
 65.  Какво е виртуална функция? Отговор
 66.  Кой видове функции не могат да бъдат виртуални? Отговор
 67.  Как се постига полиморфизъм с използването на виртуални функции? Отговор
 68.  Какво е чисто виртуална функция? Отговор
 69.  Какво е полиморфен клас? Отговор
 70.  Наследява ли се виртуалността? Отговор
 71.  Как се нарича клас, който съдържа чисто виртуални функции? Отговор
 72.  Как се постига полиморфизъм по време на изпълнение? Отговор
 73.  Какво е главното предимство на полиморфизма по време на изпълнение? Отговор
 74.  За какво служат шаблонните функции? Отговор
 75.  Каква е основната форма на шаблонните функции? Отговор
 76.  Какво е шаблонен клас? Отговор
 77.  Може ли структура да бъде шаблонна? Отговор
 78.  Какво е подразбиращото се поведение на оператора new при недостиг на памет? Отговор
 79.  Как може да се промени подразбиращото поведение на new, за да връща 0 при недостиг на памет? Отговор
 80.  Как работи typeid? Отговор
 81.  Какво е предназначението на dynamic_cast? Отговор
 82.  Как може да се определи типа на обект чрез използването на dynamic_cast? Отговор
 83.  Може ли dynamic_cast да преобразува const тип? Отговор
 84.  За какво се използва static_cast? Отговор
 85.  За какво се използва reinterpret_cast? Отговор
 86.  За какво се използва const_cast? Отговор
 87.  Какво е предимството от използването на C++ операторите за преобразуване? Отговор
 88.  Какво е действието на именованото пространство без име? Отговор
 89.  Какви са двете форми на употреба на ключовата дума using? Отговор
 90.  Какви са предимствата от използването на именовани пространства? Отговор
 91.  Как се дефинира конструктор за преобразуване? Отговор
 92.  Кога се извикват конструктора за преобразуване? Отговор
 93.  Какви са недостатъците от употребата на конструктори за преобразуване? Отговор
 94.  За какво служи ключовата дума explicit? Отговор
 95.  Кога се заделя памет за static член променливите? Отговор
 96.  Как една член функция се декларира като const? Отговор
 97.  Какво е принципното ограничение на една const член функция? Отговор
 98.  Може ли const_cast да бъде използван в const член функция за да и разреши да промени извикващия си обект? Отговор
 99.  Какво прави mutable? Отговор
 100.  Има ли програма на C, която неможе да бъде компилирана от C++ компилатор? Отговор