Типове променливи в C++

Описателно име Име на C++ Байтове Обхват
Булев bool 1 TRUE или FALSE
Знак char 1 -128 - 127
Знак с код без знак unsigned char 1 0 - 255
Малко цяло число short 2 –32768 - 32767
Малко цяло положително число unsigned short 2 0 - 65535
Дълго цяло число long 4 –2147483648 - 2147483647
Дълго цяло положително число unsigned long 4 0 - 4294967295
Цяло число int 4 –2147483648 - 2147483647
Цяло положително число unsigned int 4 0 - 4294967295
Малко дробно число float 4 3.4E ± 38
Дробно число double 8 1.7E ± 308
Голямо дробно число long double 10 3.4E 4932 - 1.1E 4932