STL Map

Конструктори    методи за създаване и копиране на map
Оператори    добавяне, сравняване и достъпване на елемент
Типове    предефинирани типове в map
begin    връща итератор към началото на map
clear    изтрива всички елементи
count    връща броя на елементите
empty    true ако map е празен
end    връща итератор към края на map
equal_range    връща итератори към началото и края на map-а
erase    изтрива елемент
find    търси елемент ивръща итератор към него
insert    вмъква елемент
key_comp    връща функцията която сравнява ключовете
lower_bound    връща итератор към първия елемент по голям или равен на зададената стойност
max_size    връща максималния брой елементи който map-a може да съдържа
rbegin    връща обратен итератор към края на map-а
rend    връща обратен итератор към началото на map-а
size    връща броя на елементите в map-а
swap    разменя съдържанието на този map с друг
upper_bound    връща итератор към първия елемент по голям от зададена стойност
value_comp    връща функцията която сравнява стойностите