Изпълнение на код преди извикването на main

Конструктора на обекта t се изпълнява преди програмата да влезе във функцията main. Той извиква нашата нова функция myMAIN. В нея можете да изпълните всякакъв код.

#include <stdio.h>
 
class Test
{
public:
    Test()
    {
        myMAIN();
    }
 
    void myMAIN()
    {
        printf("Test - 1!!!");
    }
};
 
Test t;
 
int main()
{
    printf("Test - 2!!!");
    return 0;
}