Оптимизация

Следния код:

for(int i = 0; i < MAX; ++i)
{
    if(i != ID)
    {
        //НАПРАВИ НЕЩО
    }
}

Може да бъде оптимизиран чрез два цикъла.
for(int i = 0: i < ID; ++i)
{
    //НАПРАВИ НЕЩО
}
for(int i = ID; i < MAX; i="">
{
    //НАПРАВИ НЕЩО
}