Замяна на оператора break с други оператори

Пример с използване на оператора break:
 

 
 int isPrime = 1;
 for(int j = 2; j < n/2; j++)
 { 
   if (n%j == 0)
   { 
     isPrime = 0;
     break;
    } 
 }

Един доста конфузен пример - замяна на оператора break:
 
 int isPrime = 1;               
 for(int j = 2; j < n/2; j++)   
 { 
   if (n%j == 0)                
   { 
     isPrime = 0;               
     j = n;                     
    } 
 }