константа == променлива

Винаги когато сравнявате променлива с някаква константа поставяйте константата отляво.

if(5.34 == v){...}

Този начин на записване ще ви предпази от една от най- често срещаните грешки-  пропускането на едно от равенствата в сравнението.

if( v = 5.34 ){...}

Дори и да направите грешката, ако константата е отляво на сравнението компилатора ще ви предупреди тъй като няма как да й присвоите стойност.