Закръгляне на double

Функция за закръгляне на double към long лесно може да бъде реализирана по следния начин:

#include <stdio.h>
 
long round(const double number)
{
  return number + 0.5;
}
 
int main()
{
  printf("1.2 -> %d", round(1.2));
  printf("1.3 -> %d", round(1.3));
  printf("1.5 -> %d", round(1.5));
  printf("1.7 -> %d", round(1.7));
 
  return 0;
}