Какъв е размера на масив с 0-ла елемента

Компилирайте тази програмка и я пуснете зада се уверите че размера на масив с 0 елемента е 1.

#include <stdio.h>
 
typedef struct {char i[0];} TEST;
     
int main()
{
    printf("%d", sizeof(TEST));
    return 0;
}