Брой елементи в кръгов списък

 1. #include <iostream>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <time.h>
 4.  
 5. struct Node
 6. {
 7.     int item;
 8.     Node *next;
 9. };
 10.  
 11. unsigned int size(Node *list);
 12.  
 13. int main(int argc, char *argv[])
 14. {
 15.     srand(time(0));
 16.     int N = rand()%20 + 1;
 17.  
 18.     Node *t = new Node;
 19.     t->item = 1;
 20.     t->next = t;
 21.  
 22.     Node *x = t;
 23.     for(int i=2; i<=N; i++)
 24.     {
 25.         x = x->next = new Node;
 26.         x->item = i;
 27.         x->next = t;
 28.     }
 29.  
 30.     std::cout << N << " " << size(t) << std::endl;
 31.  
 32.     return 0;
 33. }
 34.  
 35. //определя броя на елементите в кръговия списък
 36. unsigned int size(Node *list)
 37. {
 38.     if(list == NULL)
 39.         return 0;
 40.  
 41.     unsigned int count = 1;
 42.     Node *nodeWalk = list;   
 43.     while(nodeWalk->next != list)
 44.     {
 45.         ++count;
 46.         nodeWalk = nodeWalk->next;
 47.     }
 48.  
 49.     return count;
 50. }