Оценки

Програма която пресмята оценките на студенти в зависимост от точките съгласно таблицата:

Точки Оценка
под 60 точки 2
между 60 и 69 точки 3
между 70 и 79 точки 4
между 80 и 89 точки 5
между 90 и 100 точки 6

 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. int main()
 5. {
 6.     int points;
 7.     cout << "Broj tocki za studenta: ";
 8.     cin >> points;
 9.  
 10.     int mark;
 11.     if(points < 60)
 12.         mark = 2;
 13.     else if(points < 70)
 14.          mark = 3;
 15.     else if(points < 80)
 16.          mark = 4;
 17.     else if(points < 90)
 18.          mark = 5;
 19.     else
 20.         mark = 6;
 21.  
 22.     cout << "Ocenkata na studenta e " << mark << endl;
 23.  
 24.     return 0;
 25. }