Метод на мехурчето

 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. void bubblesort(int *m, int size)
 4. {
 5.     for(int i=size; i>0; i--)
 6.         for(int j=0; j<i-1; j++)
 7.             if(m[j] > m[j+1])
 8.             {
 9.                 int t = m[j];
 10.                 m[j] = m[j+1];
 11.                 m[j+1] = t;
 12.             }
 13. }
 14.  
 15. int main()
 16. {
 17.     int m[] = {2,7,18,1,5,2};
 18.     bubblesort(m, 6);
 19.     for(int i=0; i<6; i++)
 20.         printf("%d ", m[i]);
 21.  
 22.     return 0;
 23. }