stdlib.h

free

Описание

void free( void *ptr )

Функцията освобождава блок от памет заделен преди това чрез функциите malloc, calloc и realloc. Приема указател към блока, проверява валиден ли е адраса и тогава освобождава паметта.

Параметри

void *ptr

Указател към освобождавания блок памет.

Връщани стойности

Функцията не връща стойност.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. int main()
  4. {
  5.  char *buffer = malloc(1024);
  6.  if(buffer)
  7.   free(buffer);
  8.  return 0;
  9. }

Виж също

malloc - заделя памет
calloc - заделя парчета от памет
realloc - променя размера на предишно заделена памет