math.h

sqrt

Описание

double sqrt( double x )

Функцията пресмята корен квадратен на неотрицателни числа. Ако x е отрицателно в errno се записва грешката EDOM.

Параметри

double x

Числото чийто корен квадратен търсим.

Връщани стойности

Връща корен квадратен на x.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3. int main()
  4. {
  5.  printf("%lf", sqrt(225.0))//15
  6.  return 0;
  7. }

Виж също

pow - повдига число на степен