stdlib.h

ldiv

Описание

ldiv_t ldiv( long x, long y )

Функцията разделя х на y и връща структурата div_t в която са записани цялата част от делението и остатъка.

ldiv_t структурата има вида:

typedef struct
{
     int quot; //цялата част от делението
     int rem;  //остатъка от делението
}ldiv_t;

Параметри

long x

Делимо.

long y

Делител.

Връщани стойности

Връща div_t структура с цяла част и остатък от делението на x на у.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. int main ()
  4. {
  5.   ldiv_t r;
  6.   r = ldiv (1000000L,132L);
  7.   printf ("1000000 div 132 => %ld, остатък %ld", r.quot, r.rem);
  8.   return 0;
  9. }
  10.  

Виж също

div - връща цялата част и остатък при делене