stdlib.h

labs

Описание

long int labs( long int number )

Намира абсолютната стойност на подаденото число.

Параметри

long int number

Число, чиято абсолютна стойност трябва да бъде върната.

Връщани стойности

Връща абсолютната стойност на подаденото число.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. int main()
  4. {
  5.     printf("%ld", labs(-523423343)); //523423343
  6.     printf("%ld", labs(+523423343)); //523423343
  7.     printf("%ld", labs(523423343))//523423343
  8.     return 0;
  9. }

Бележки

За определяне абсолютната стойност на числа от тип long long можете да използвате функцията llabs. Поддържа се от компилатори имплементирали C99 стандарта.

Виж също

abs - абсолютна стойност
fabs - абсолютна стойност