math.h

fmod

Описание

double fmod( double x, double y )

Функцията пресмята остатъка от делението на и y. Остатък от деление е стойността, която се получава като от x - y*n ,където n е x/y закръглено надолу.

Параметри

double x

Делимо!

double y

Делител!

Връщани стойности

Функцията връща остатъка от делението освен ако y е равно на 0.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3. int main()
  4. {
  5.  double x = 5.7;
  6.  double y = 1.3;
  7.  printf("%f", fmod(x, y)); //0.5, защото 4 * 1.3 + 0.5 = 5.7
  8.  return 0;
  9. }

Бележки

При възникване на грешка тя се поставя в errno.

Виж също

div - връща цялата част и остатък при делене