math.h

fabs

Описание

double fabs( double number )

Намира абсолютната стойност на число с плаваща запетая.

Параметри

double number

Числото, чиято абсолятна стойност функцията трябва да намери.

Връщани стойности

Връща абсолютната стойност на подаденото число с плаваща запетая.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3. int main()
  4. {
  5.     printf("%f", fabs(-5.2)); //5.2
  6.     printf("%f", fabs(+5.2)); //5.2
  7.     printf("%f", fabs(5.2))//5.2
  8.     return 0;
  9. }

Бележки

За определяне абсолютната стойност на числа от тип long double използвайте функцията  fabsl. Подържа се от компилаторите имплементирали C99 стандарта.

Виж също

abs - абсолютна стойност
labs - абсолютна стоиност