math.h

cos

Описание

double cos( double x )

Функцията пресмята косинус от x където x зададен в радиани.

Параметри

double x

Числото, чийто косинус търсим.

Връщани стойности

Връща косинус от x.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3.  
  4. int main()
  5. {
  6.   double x = 1.047198;
  7.   double result = cos(x);
  8.   printf("Косинус от %lf е %lf ", x, result);
  9.   return 0;
  10. }

Бележки

Функцията връща стойност между -1 и 1.

Виж също

acos - аркус косинус
cosh - хиперболичен косинус