math.h

acos

Описание

double acos( double x )

Функцията пресмята аркус косинус от x. Това е стойноста, чийто косинус е x. Ако x е извън интервала от -1 до 1 acos пропада.

Параметри

double x

Числото, чийто аркус косинус търсим.

Връщани стойности

Връща аркус косинуса в радиани. Стойността е в интервала между 0 и PI.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3. int main()
  4. {
  5.     printf("%f", acos(1.0));   //0.000000
  6.     printf("%f", acos(-1.0))//3.141593
  7.     printf("%f", acos(0.25))//1.318116
  8.     return 0;
  9. }

Бележки

При грешка тя се записва в errno.

Виж също

cos - косинус
cosh - хиперболичен косинус