string.h

strstr

Описание

char * strstr( const char *haystack, const char *needle )

Функцията намира първото срещане на низа needle в низа haystack. Терминиращия символ \0 не се сравнява.

Параметри

const char *haystack

Указател към низа който ще претърсваме.

const char *needle

Указател към низа който търсим.

Връщани стойности

Функцията връща указател към първото срещане на низа needle в низа haystack. Ако низа не бъде намерен функцията връща NULL.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3.  
 4. int main()
 5. {
 6.     char buffer[20];
 7.     char text[] = "edno,dve,tri";
 8.  
 9.     printf("Въведете число от 1 до 3:");
 10.     scanf("%s", buffer);
 11.  
 12.     if(strstr(text, buffer) != NULL)
 13.         printf("Ок!!!");
 14.     else
 15.         printf("Грешка!!!");
 16.  
 17.     return 0;
 18. }

Виж също

strcmp - сравнява два низа
strchr - търси първото срещане на символ в низ
strcspn - претърсва низ за който и да е символ от друг низ