string.h

strchr

Описание

char * strchr( const char *s, int c )

Функцията претърсва низа s за подадения символ c и връща указател към първото срещане на символа в низа. Ако символа не бъде открит функцията връща нула.

Параметри

const char *s

Указател към низа който ще бъде претърсван.

int c

Символа който търсим в низа.

Връщани стойности

Връща указател към първото срещане на символа в низа или нула ако символе не е намерен.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3.  
 4. int main ()
 5. {
 6.   char text[] = "Testov Niz!!!";
 7.   char *p = strchr(text, `N`);
 8.   if(p)
 9.   {
 10.       printf("%s", p); //Отпечатва "Niz!!!"
 11.   }
 12.   return 0;
 13. }

Виж също

strcmp - сравнява два низа
strcpy - копира един низ в друг
memchr - претърсва низ за символ