string.h

strcat

Описание

char * strcat( char *dest, const char*src )

Функцията долепя низа src към низа dest презаписвайки терминиращия символ \0. Буфера към който сочи dest трябва да бъде достатъчно голям за да побере двата низа.

Параметри

char *dest

Указател към низа към който ще се долепя.

const char*src

Указател към низа които ще бъде долепян.

Връщани стойности

Връща указател към буфера сочен от dest.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3.  
 4. int main ()
 5. {
 6.     char dest[200] = "Това е";
 7.     strcat(dest, " ТЕСТ!!!");
 8.     printf("%s", dest); //Отпечатва "Това е ТЕСТ!!!"
 9.     return 0;
 10. }
от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3.  
 4. int main ()
 5. {
 6.     char dest[200] = "";
 7.     for(int i=0; i<10; i++)
 8.     {
 9.         strcat(dest, "A");
 10.     }
 11.     printf("%s", dest); //Отпечатва "AAAAAAAAAA"
 12.     return 0;
 13. }

Виж също

strncat - долепя два низа