stdio.h

scanf

Описание

int scanf( const char *format, ... )

Функцията чете потока stdin и съхранява прочетената информация в променливите от списъка с аргументи. Функцията чете всички вградени типове данни и автоматично ги превръща в подходящия формат.

Параметри

const char *format

Контролния низ е съставен от нула или повече нормални символи и директиви за прочитане. Всяка директива за прочитане започва с знака %.

Типове директиви за прочитане

Директива Описание
%% Прочита %
%c Прочита символ
%d Прочита int със знак
%i Прочита int със знак
%e Прочита се в научна нотация е
%f Прочита число с плаваща запетая
%g Прочита с по краткото % е или %f
%o Прочита числото в осмично представяне
%s Прочита низ
%u Прочита unsigned int
%x Прочита число в 16-тичен формат с малки букви
%p Прочита указател
%n Получава целочислена стойност равна на броя прочетени стойности

 Всяка директива за прочитане може да притежава два вида флага. Флагове за дължина и флагове за модифициране.

 Флагове за дължина

Флаг Описание
(дължина) Максимален брой символи за прочитане.
* Максималния брой символи се задава динамично чрез параметър в аргументите.

Флагове за модифициране

Флаг Описание
h Прочита short int параметри. Използва се с целочислиени типове(%d ,%i, %u, %o, %x).
l Прочита long int параметри с целочислени типове(%d ,%i, %u, %o, %x) и разширени низове с %s.
L Прочита long double параметри. Използва се с типове за плаваща запетая (%f, %g, %e).

 

...

Множество от параметри. Броя на параметрите трябва да бъде равен на броя на зададените директиви в контролиращия низ.

Връщани стойности

Функцията връща броя на успешно прочетените и записани в променливи стойности.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. int main()
 4. {
 5.     char firstName[20];
 6.     char lastName[20];
 7.  
 8.     printf("Моля въведете име:");
 9.     scanf("%s", firstName);
 10.     printf("Моля въведете фамилия:");
 11.     scanf("%s", lastName);
 12.  
 13.     printf("Здравейте %s %s !!!!", firstName, lastName);
 14.  
 15.     return 0;
 16. }
от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. int  main()
 4. {
 5.     int d;
 6.  
 7.     scanf("%d", &d);
 8.     printf("%d", d);
 9.  
 10.     scanf("%2d", &d);
 11.     printf("%d", d);
 12.  
 13.     return 0;
 14. }
от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. /* Програмата прочита вашето име от клавиатурата и го отпечетва 5 пъти */
 2.  
 3. #include <stdio.h>
 4. #define BELL `\a`
 5.  
 6. int main()
 7. {
 8.    char fname[20];        
 9.  
 10.    printf("Какво е вашето име?");          
 11.    scanf(" %s", fname);           
 12.    for(int ctr=0; ctr < 5; ctr ++)                        
 13.    {                                      
 14.      printf("%s\n", fname);    
 15.    }
 16.  
 17.    printf("%c", BELL);                  
 18.    return 0;
 19. }

Виж също

fscanf - чете форматиран вход от файл
sscanf - чете форматиран вход от буфер
vscanf - прочита форматиран вход
vfscanf - прочита форматиран вход
vsscanf - прочита форматиран вход