stdio.h

fwrite

Описание

size_t fwrite( void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *fp )

Функцията записва n на брой елемента всеки с размер size във файла сочен от указателя fp прочитайки ги от адреса сочен от ptr.

Параметри

void *ptr

Указател към адреса от където ще бъдат прочетени данните.

size_t size

Размер на елемента който трябва да бъде записан.

size_t n

Брой елементи който трябва да бъдат записани.

FILE *fp

Указател към файл върнат от fopen.

Връщани стойности

Връща броя на елементите успешно записани във файла. Ако възникне грешка причинена от изчерпване на свободното място или по друга причина функцията връща по- малък брой от зададения в n или нула.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. int main ()
 4. {
 5.     int numbers[20];
 6.     for(int i=0; i<20; i++)
 7.     {
 8.         printf("Въведете число:");
 9.         scanf("%d", &numbers[i]);
 10.     }
 11.  
 12.     FILE *fp = fopen("test.txt", "w");
 13.     if(fp)
 14.     {
 15.         fwrite(numbers, sizeof(int), 20, fp); //записва въведените от клавиатурата числа във файл
 16.         fclose(fp);
 17.     }
 18.  
 19.     return 0;
 20. }
от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. int main ()
 4. {
 5.     char text[128] = "Това е тест!!!";
 6.     FILE *fp = fopen("test.txt", "w");
 7.     if(fp)
 8.     {
 9.         fwrite(text, 128, 1, fp); //записва текста във файл
 10.         fclose(fp);
 11.     }
 12.     return 0;
 13. }

Виж също

fread - чете от файл