stdio.h

fputc

Описание

int fputc( char c, FILE *fp )

Функцията записва символ във файла отворено писане (режим w).

Параметри

char c

Символ който се записва във файла.

FILE *fp

Указател на файла, върнат от fopen

Връщани стойности

символа при успешно изпълние

EOF ( -1 ) при грешка

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. int main()
 4. {
 5.   int ch;
 6.   FILE *input;
 7.  
 8.   if (input = fopen("test.txt", "r"))
 9.   {
 10.     ch = getc(input);
 11.     while (ch != EOF)
 12.     {
 13.       putc(ch, stdout);
 14.       ch = getc(input);
 15.     }
 16.     fclose(input);
 17.   }
 18.   return 0;
 19. }

Бележки

За разлика от putc ,която може да бъде реализирана като макрос fputc винаги е реализирана като функция. Препоръчва се употребата на fputc при голям брой обръщения и нужда от икономия на памет. Функциите заемат по- малко място тъй като се записват само веднъж докато макросите се записват в процеса на компилация на всяко място където са необходими, с което се повишава бързодействието на изпълнението им.

 

Виж също

fopen - отваря файл
fwrite - пише във файл
fprintf - форматиран изход във файл