stdio.h

fgetc

Описание

int fgetc( FILE *fp )

Използва се за четене на символ от файл. Има аналогично действие на функцията getc.

Параметри

FILE *fp

Указател на файла върнат от fopen.

Връщани стойности

символ при успешно изпълнение

EOF ( -1 ) при край на файла или грешка

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. int main()
 4. {
 5.     FILE *fp;
 6.     char c;
 7.    
 8.     fp = fopen("somefile.txt", "r");
 9.     if (fp == NULL)
 10.     {
 11.         printf("Не мога да отворя somefile.txt");
 12.     }
 13.    
 14.     while (EOF != (c = fgetc(fp)))
 15.         printf("%c", c);
 16.        
 17.     return 0;
 18. }
от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. printf("Сигурен ли сте че искате да йзлезете от програмата? (y/n)");
 2. input = fgetc(stdin);
 3. if (input == `y` )
 4. {
 5.     exit(0);
 6. }

Бележки

За разлика от getc която може да бъде реализирана като макрос fgetc винаги е реализирана като функция. Препоръчва се употребата на fgetc при голям брой обръщения и нужда от икономия на памет. Функциите заемат по- малко място, тъй като се записват само веднъж докато макросите се записват в процеса на компилация на всяко място където са необходими, с което се повишава бързодействието на изпълнението им.

Виж също

fopen - отваря файл
fprintf - форматиран изход във файл
fgets - прочита низ от файл