stdio.h

fflush

Описание

int fflush( FILE *fp )

Функцията принуждава системата да запише буферираните данни. Ако стойноста на fp e NULL функцията принуждава системата да запише буферите на всички отворени за запис потоци.

Параметри

FILE *fp

Указател към файла върнат от fopen.

Връщани стойности

Връща 0 при успешно изпълнение. При грешка се връща EOF и тя се записва в errno.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. int main()
 4. {
 5.     FILE *fp = fopen("test.txt", "w");
 6.     if(fp)
 7.     {
 8.         fwrite("test", 1, 5, fp);
 9.         fflush(fp); //форсира записването на данните
 10.         fwrite("test", 1, 5, fp);
 11.         fclose(fp);
 12.     }
 13.    
 14.     return 0;
 15. }

Бележки

За да бъде забързано писането и четенето от файлове операционната система създава буфери от памет, в които се пише и чете. При затварянето на файла буфера се записва.

Виж също

fopen - отваря файл
fclose - затваря файл
fwrite - пише във файл
feof - проверка за край на фаила