stdio.h

fclose

Описание

int fclose( FILE *fp )

Затваря файл отворен за буфериран достъп, чрез функцията fopen. Функцията освобождава всички използвани системни ресурси - буфери, указатели и т.н.. Всички данни които са буферирани и все още не са записани върху диска се записват.

Параметри

FILE *fp

Указател на файла върнат от fopen.

Връщани стойности

-1 при грешка

 0 при успешно изпълнение

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. int main ()
  3. {
  4.   FILE * fp;
  5.   fp= fopen ("test.txt","w+");
  6.   fprintf (fp, "Пример");
  7.   fclose (fp);
  8.   return 0;
  9. }

Бележки

Ако изпълнението на програмата бъде прекратено, чрез функцията exit или, чрез изход от main функцията за всички отворени файлове автоматично се извиква fclose.

 

Виж също

fopen - отваря файл
fflush - записва съдържанито на буфира