Функции за дата и време

asctime    връща текстово представяне на дата и време
clock    връща времето от както програмата е била стартирана
ctime    връща спещифично текстово представяне на дата и време
difftime    връща разлика между две времена
gmtime    връща текущото време по гринуич
localtime    връща текущото време
mktime    превръща tm структура в time_t
setlocale    задава локализация
strftime    връща времето представено в определен формат
time    връща текущото време на системата