string.h

strncat

Описание

char * strncat( char *dest, const char *src, size_t n )

Функцията долепя първите n символа от низа src към низа dest презаписвайки терминиращия символ \0. Буфера към който сочи dest трябва да бъде достатъчно голям за да побере двата низа.

Параметри

char *dest

Указател към низа към който ще се долепя.

const char *src

Указател към низа които ще бъде долепян.

size_t n

Брой на символите от src който ще бъдат долепени.

Връщани стойности

Връща указател към буфера сочен от dest.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <string.h>
  3.  
  4. int main ()
  5. {
  6.     char dest[200] = "";
  7.     char src[200] = "ABCDEF";
  8.     for(int i=1; i<=6; i++)
  9.     {
  10.         strncat(dest, src, i);
  11.     }
  12.     printf("%s", dest); //Отпечатва "AABABCABCDABCDEABCDEF"
  13.     return 0;
  14. }
от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <string.h>
  3.  
  4. int main ()
  5. {
  6.     char dest[200] = "XXX";
  7.     char src[200] = "ABCDEF";
  8.    
  9.     strncat(dest, src, 3);
  10.     printf("%s", dest); //Отпечатва "XXXABC"
  11.  
  12.     return 0;
  13. }

Виж също

strcat - долепя два низа