math.h

pow

Описание

double pow( double x, double y )

Функцията повдига x на степен y.

Параметри

double x

Числото което се повдига на степен.

double y

Степента на която се повдига числото.

Връщани стойности

Връща x повдигнато на степен y.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3. int main()
  4. {
  5.     printf("%lf", pow(2.0, 31)); //2147483648.000000
  6.     return 0;
  7. }

Виж също

sqrt - корен квадратен