stdlib.h

malloc

Описание

void * malloc( size_t size )

Функцията резервира блок от памет с размер броя на байтовете зададени в size и връща указател от тип void съдържащ адреса на първия байт в блока. Преди всеки блок се разполага структура с информация за него. Това може да доведе до силно фрагментиране на паметта, при заделянето на множество малки блокове.

Параметри

size_t size

Указва броя баитове който ще бъдат заделени.

Връщани стойности

Функцията връща указател към блока или NULL ако паметта не може да бъде заделена.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. int main()
 4. {
 5.    int *n = (int*)malloc(sizeof(int));
 6.    *n = 5;
 7.    printf("%d", *n); //5
 8.    free(n);
 9.    return 0;
 10. }
от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. int main()
 4. {
 5.   int *n = (int*)malloc(sizeof(int)*20); //заделя масив от тип int с 20 елемента
 6.   for(int i=0; i<20; i++)
 7.     n[i] = i;
 8.   for(int j=0; j<20; j++)
 9.     printf("%d", n[j]);
 10.   free(n);
 11.   return 0;
 12. }
от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. struct Name
 4. {
 5.   char first[20];
 6.   char second[20];
 7.   char last[20];
 8. };
 9. int main()
 10. {
 11.   Name *p = (Name*)malloc(sizeof(Name)); //заделя памет за един обект от тип Name
 12.   if(p != NULL)
 13.   {
 14.     scanf("%s %s %s", p->first, p->second, p->last);
 15.     printf("%s %s %s", p->first, p->second, p->last);
 16.     free(p);
 17.   }
 18.   return 0;
 19. }
от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. /* Заделя от динамичната памет за няколко прости променливи */
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.    int *iPtr;
 8.    float *fPtr;
 9.    char *myName;
 10.  
 11.    iPtr = (int*)malloc(sizeof(int));
 12.    fPtr = (float*)malloc(sizeof(float));
 13.    myName = (char*)malloc(20 * sizeof(char));
 14.  
 15.    *iPtr = 25;
 16.    *fPtr = 3.14159;
 17.    printf("Какво е вашето име:");
 18.    gets(myName)
 19.  
 20.    printf("Стойности на променливите:\n");
 21.    printf("iPtr: %d.\n", *iPtr);
 22.    printf("fPtr: %f.\n", *fPtr);
 23.    printf("myName: %s\n", myName);
 24.  
 25.   
 26.    free(iPtr);
 27.    free(fPtr);
 28.    free(myName);
 29.    return 0;
 30. }
 31.  

Бележки

Тъй като функцията връща указател от тип void е необходимо да бъде използвана операция за преобразуване ако е нужен указател към друг тип.

Виж също

calloc - заделя парчета от памет
realloc - променя размера на предишно заделена памет
free - връща паметта на операционната система