math.h

frexp

Описание

double frexp( double x, int *exp )

Функцията раздяля подадената стойност на нормализирана част и експонента. x = (normalize fraction)*2^exp.

Параметри

double x

Числото, чиято нормализирана част и експонента търсим.

int *exp

Указател към променливата, в която ще бъде записана експонентата.

Връщани стойности

Връща нормализираната част на числото.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <math.h>
 3. int main ()
 4. {
 5.   double param, result;
 6.   int n;
 7.   param = 15.2;
 8.   result = frexp (param , &n);
 9.   printf ("%lf * 2^%d = %f ", result, n, param); //0.950000 * 2^4 = 15.200000
 10.   return 0;
 11. }

Бележки

Стойността на нормализираната част е винаги между 0.5 и 1.

Виж също

ldexp - умножава число по степен на 2