math.h

floor

Описание

double floor( double x )

Закръгля x надолу до най- близкото цяло число.

Параметри

double x

Числото, което ще бъде закръглено надолу.

Връщани стойности

Връща закръгленото надолу число.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3. int main()
  4. {
  5.  printf("%f", floor(9.9)); //9.000000
  6.  return 0;
  7. }

Виж също

ceil - закръгля стоиноста нагоре