stdlib.h

div

Описание

div_t div( int x, int y )

Функцията разделя х на y и връща структурата div_t ,в която е записана цялата част от делението и остатъка.

div_t  структурата има вида:

typedef struct
{
     int quot; //цялата част от деленето
     int rem;  //остатъка от деленето
}div_t;

Параметри

int x

Делимо!

int y

Делител!

Връщани стойности

Връща div_t структура с цяла част и остатък от делението на x на у.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. int main ()
  4. {
  5.  div_t a = div(1980, 17);
  6.  printf("%d ", a.quot); //116
  7.  printf("%d", a.rem);   //8
  8.   return 0;
  9. }

Виж също

fmod - връща остатъка от деление
ldiv - връща цялата част и остатък при делене