math.h

ceil

Описание

double ceil( double x )

Функцията закръгля x нагоре към най- близкото цяло число.

Параметри

double x

Числото, което трябва да бъде закръглено.

Връщани стойности

Връща закръгленото нагоре число.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3. int main ()
  4. {
  5.   for(double x = 1.3; x<10; x+=1.12)
  6.    printf("%.2f = %.2f, ", x, ceil(x));
  7.   return 0;
  8. }
  9. //1.30 = 2.00, 2.42 = 3.00, 3.54 = 4.00, 4.66 = 5.00, 5.78 = 6.00, 6.90 = 7.00, 8.02 = 9.00, 9.14 = 10.00

Бележки

Ако подадената стойност е NaN ще бъде върнато като резултат NaN. В еrrno ще бъде поставена грешката.

Виж също

floor - закръгля стойноста надолу