C++ книги

C++ – Практически самоучител

Анотация: С тази книга в ръка ще се научите да пишете мощни C++ програми за нула време. С помощта на стотиците примери и упражнения ще изградите вашите умения и стил.


автор: Хърбърт Шилдт
ниво: начинаещи, средно напреднали, професионалисти

C – Практически самоучител

Анотация: Книгата съдържа многобройни примери, самостоятелни тестове за уменията ви и упражнения. Тя разкрива формулата, която ще ви превърне в програмист на С — по най-бързия, най-лесен и най-ефективен възможен начин.

автор: Хърбърт Шилдт
ниво: начинаещи, средно напреднали, професионалисти

Пo-eфeктивeн C++

Анотация: Aвтoрът нa нeзaмeнимaтa книгa Eфeктивeн C++ ви прeдлaгa още 35 нoви нaчинa дa пoдoбритe свoитe прoгрaми и прoeкти.

автор: Скoт Maйeрс
ниво: средно напреднали, професионалисти

Eфeктивeн C++

Анотация: Taзи вeликoлeпнa книгa прeдлaгa 50 съвeтa зa рaциoнaлнo изпoлзвaнe нa eзикa и трябвa дa присъствa нa рaфтa нa всeки прoгрaмист нa С++.

автор: Скoт Maйeрс
ниво: средно напреднали, професионалисти

Системно програмиране

Анотация: Книгата е посветена на проблемите, свързани с програмирането в среда UNIX. Основно внимание се обръща на системното ниво. Дискутират се принципите на изграждане и реализацията на основните механизми на системата UNIX.

автор: Лилян Николов
ниво: начинаещи, средно напреднали, професионалисти

Алгоритми и структори от данни в C++

Анотация: Освен традиционните теми като бързо сортиране и двоични дървета в книгата са обхванати и по-малко популярни въпроси като аритметика с увеличена точност, планиране на маршрути и външно сортиране.

автор: Лендерт Амерал
ниво: начинаещи, средно напреднали, професионалисти

Компютърни игри

Анотация: В тази книга се разнищва използването на графика в компютърните игри. Тя ви учи как да програмирате собствена игра, като използвате техники, разработени от истински професионалисти в областа.

автор: ЛаМот, Ратклиф, Семинейтър & Тайлър
ниво: начинаещи, средно напреднали, професионалисти

LINUX- Наръчник на администратора

Анотация: Споделяйки опита си и трудно извоювани познания, авторите са успели да пренесат на хартия поведението на Linux в реалния свят, а не само в идеални ситуации. Те обясняват сложните действия и ги илюстрират с примери, извлечени от практическия им опит.
автор: Еви Немет, Гарт Снайдер, Трент Р. Хейн
ниво: начинаещи, средно напреднали, професионалисти

 
>